alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

2poštovani starši!

Na podlagi obvestila pristojnega ministrstva vas obveščamo, da vrtci še nadalje ostajajo zaprti v naslednjem tednu, to je od 12. do 11.12.2020.  Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2.

V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni!

V našem vrtcu bo za zagotavljanje nujnega varstva odprta enota Lesce. Do varstva bodo upravičeni le otroci, katerih starši so dolžni opravljati delo na delovnem mestu, ki je nujno za družbo in državo in nimajo omogočenega dela na daljavo.

Morebitno načrtovano nujno prisotnost otroka sporočite na marusa.praprotnik@vrtec-radovljica.si  (izključno na ta e-naslov). Starši, ki nujno potrebujete varstvo v sporočilu navedete ime in priimek otroka, ime skupine, ime enote, ki jo obiskuje in potreben časovni obseg varstva. 

Starši prijavljenih otrok bodo do nujnega varstva upravičeni le s predložitvijo potrdil obeh staršev, da opravljajo delo na delovnem mestu, ki je nujno za družbo in državo.

Potrdila naj starši prinesejo v vrtec z dnem prihoda otroka. Ta dan predložijo tudi Izjavo o zdravstvenem stanju otroka (v priponki).

Z željo, da razmere čim prej postanejo varne, vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo Vrtca Radovljica