alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Kontakti

RAVNATELJICA:

Marja Čad, dipl. vzg.; mag. supervizije, oseb. in org. svetovanja

tel.: 04/ 53 25 721 

e-pošta: marja.cad@vrtec-radovljica.si

POMOČNICA RAVNATELJICE: Andreja Peternel, dipl. vzg.

tel.: 04/ 53 25 724 

e-pošta: andreja.peternel@vrtec-radovljica.si

POMOČNICA RAVNATELJICE: Maruša Praprotnik, dipl. vzg.

tel.: 04/53 25 725

e-pošta: marusa.praprotnik@vrtec-radovljica.si

ORGANIZATORKI PREHRANE IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA

Simona Skumavec, dipl. sanit. ing.

tel.: 04/ 53 25 726

e-pošta: simona.skumavec@vrtec-radovljica.si

 Cirila Kuraš, dipl. socialna delavka; vzg. predš. otrok

SVETOVALNA SLUŽBA:

Cirila Kuraš, dipl. socialna delavka; vzg. predš. otrok

tel.: 04/ 53 25 729

e-pošta: svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si

Tatjana Koželj, univ. dipl. socialna delavka

tel.: 04/ 53 25 735

e-pošta: tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si

TAJNICA VIZ VI: Nataša Pogačnik, dipl. upr. org.

tel.: 04/ 53 25 720

e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si

RAČUNOVODSTVO:

RAČUNOVODJA: Darja Zaplotnik, računovodja

tel.: 04/ 53 25 722

e-pošta: darja.zaplotnik@vrtec-radovljica.si

KNJIGOVODJA – OBRAČUN PLAČ: Mojca Kneževič, ekonomski tehnik

tel.: 04/ 53 25 723

e-pošta: mojca.knezevic@vrtec-radovljica.si

KNJIGOVODJA – OBRAČUN OSKRBNIN: Špela Šter, dipl. organizatorka

tel.: 04/53-25-741

Enote vrtca:

Enota Begunje, tel.: 04/53-25-750; E-pošta: begunje.vodja@vrtec-radovljica.si

Enota Brezje: tel.; 04/53-25-751; E-pošta: brezje@vrtec-radovljica.si

Enota Kamna Gorica: tel.: 04/53-25-752; E-pošta: kamna.gorica@vrtec-radovljica.si

Enota Kropa: tel.: 04/53-25-753; E-pošta: kropa@vrtec-radovljica.si

Enota Lesce: tel.: 04-53-25-754; E-pošta: lesce.vodja@vrtec-radovljica.si

Enota Posavec: tel.: 04/53-25-755; E-pošta: posavec@vrtec-radovljica.si

Enota Radovljica: tel.: 04-53-25-740; E-pošta: radovljica.vodja@vrtec-radovljica.si

Enota Čebelica: tel.: 04-53-25-732, E-pošta: cebelica@vrtec-radovljica.si