alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Število prostih mest za šolsko leto 2020/2021 (na dan 1. 10. 2020)

BEGUNJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 več kot 6 mesecev
3 – 5 0 več kot 6 mesecev
4 – 5 0 več kot 6 mesecev
5 – 6 2 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 2  
BREZJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 1 Ni čakalne dobe
4 – 6 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 1
KAMNA GORICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 2 Ni čakalne dobe
4 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 3
KROPA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 3 Ni čakalne dobe
3 – 4 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 4 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 9
LESCE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 6 Ni čakalne dobe
5 – 6 8 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 14
POSAVEC
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 3 Ni čakalne dobe
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 1 Ni čakalne dobe
5 – 6 4 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 8
RADOVLJICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 1 Ni čakalne dobe
3 – 4 1 Ni čakalne dobe
4 – 5 1 Ni čakalne dobe
5 – 6 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 3
ČEBELICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 0