alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Skupine v vrtcu

dav

MUCKI    1 – 3 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica:  Marjetka Bitenc, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Špela Demšar,  vzgojiteljica predšolskih otrok

dav

ČEBELICE    2 – 4 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Lidija Vovk, diplomirana vzgojiteljica (polovični delovni čas) in Katarina Praprotnik, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (polovični delovni čas)
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Petra Jesenko, vzgojiteljica predšolskih otrok

mde

MEDVEDKI    4 – 6 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Aneta Varl, vzgojiteljica predšolskih otrok
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Anita Podrekar Zupan,  vzgojiteljica predšolskih otrok