alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Število prostih mest za šolsko leto 2023/2024 (na dan 1. 3. 2024)

 BEGUNJE 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 20več kot 6 mesecev
2 – 30več kot 6 mesecev
3 – 40več kot 6 mesecev
4 – 51ni čakalne dobe
5 – 60več kot 6 mesecev
SKUPAJ1 
   
 BREZJE 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 30več kot 6 mesecev
2 – 50več kot 6 mesecev
4 – 60več kot 6 mesecev
SKUPAJ0 
   
 KAMNA GORICA 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 30več kot 6 mesecev
3 – 60več kot 6 mesecev
SKUPAJ0 
   
 KROPA 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 30več kot 6 mesecev
2 – 43ni čakalne dobe
4 – 65ni čakalne dobe
SKUPAJ8 
   
 LESCE 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 20več kot 6 mesecev
2 – 31ni čakalne dobe
2 – 40več kot 6 mesecev
3 – 40več kot 6 mesecev
3 – 51ni čakalne dobe
4 – 54ni čakalne dobe
5 – 67ni čakalne dobe
SKUPAJ13 
   
 POSAVEC 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 20več kot 6 mesecev
2 – 30več kot 6 mesecev
2 – 40več kot 6 mesecev
4 – 51ni čakalne dobe
5 – 60več kot 6 mesecev
SKUPAJ1 
   
 RADOVLJICA 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 20več kot 6 mesecev
2 – 30več kot 6 mesecev
3 – 44ni čakalne dobe
3 – 50več kot 6 mesecev
4 – 51ni čakalne dobe
4 – 60več kot 6 mesecev
5 – 60več kot 6 mesecev
SKUPAJ5 
 ČEBELICA 
STAR. OBDOBJEŠTEVILO PROSTIH MESTČAKALNA DOBA
1 – 20več kot 6 mesecev
2 – 40več kot 6 mesecev
SKUPAJ0 
Dostopnost