alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Število prostih mest za šolsko leto 2021/2022 (na dan 12. 10. 2021)

BEGUNJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 1 Ni čakalne dobe*
3 – 5 1 Ni čakalne dobe
5 – 6 0 več kot 6 mesecev
5 – 6 2 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 4  
BREZJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 6 0 Več kot 6 mesecev
SKUPAJ 0
KAMNA GORICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 6 0 Več kot 6 mesecev
SKUPAJ 0
KROPA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 5 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 3
LESCE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 6 Ni čakalne dobe
5 – 6 8 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 14
POSAVEC
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 Več kot 6 mesecev
3 – 5 0 Več kot 6 mesecev
5 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 1
RADOVLJICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 7 Ni čakalne dobe
3 – 5 1 Ni čakalne dobe
4 – 5 4 Ni čakalne dobe
5 – 6 0 Več kot 6 mesecev
SKUPAJ 12
ČEBELICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 Več kot 6 mesecev
2 – 3 3 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 3

* samo II. starostno obdobje