alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

v poletnem času, ko zaposleni koristimo največji delež svojega letnega dopusta, bomo tudi letos združevali enote vrtcev in sicer od ponedeljka, 01. 07. 2024 dalje do vključno petka, 23. 08. 2024.

Otroci iz enote Brezje, Posavec, Radovljica in Čebelica bodo obiskovali enoto Radovljica.

Otroci iz enot Kropa, Kamna Gorica, Lesce in Begunje bodo obiskovali enoto Lesce.

Prosimo vas za čimbolj natančno označene odsotnosti, saj bomo le tako lahko racionalno naročali prehrano in razporedili zaposlene na letne dopuste.

Starše naprošamo, da otrokovo odsotnost med poletnimi počitnicami zabeležite z odjavo otroka v programu WEB Vrtec, najkasneje do srede, 05. 06. 2024. Ker je veliko otrok odsotnih že zadnji teden junija, starše prosimo, da tudi te načrtovane odsotnosti označijo v programu.

V kolikor bo otrok prisoten celo poletje, le-to sporočite vzgojiteljici.

V primeru težav s prijavo v program, se obrnite na oskrbnine@vrtec-radovljica.si .

Koriščenje rezervacije (daljša odsotnost 30 – 60 dni glede na določila občine plačnice programa) boste lahko oddali na posebnem obrazcu rezervacija. Obrazec je potrebno oddati najkasneje do 21. 06. 2024. Upoštevane bodo le vnaprej javljene rezervacije na podpisanem obrazcu.

Lepo vas pozdravljamo,

vodstvo Vrtca Radovljica

 

 

 

      

Dostopnost