alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Skupine v vrtcu

mucek

MUCKI: 1 – 2 letni

Strokovni delavki:

Vzgojiteljica: Anja Ussai, univ. dipl. pravnica, vzgojiteljica predšolskih otrok in

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Petra Plecity, vzgojiteljica predšolskih otrok

polzek

POLŽKI: 2 – 3 letni

Strokovni delavki:                                                  

Vzgojiteljica: Anja Korošec, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok                                                              

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Manca Medle, vzgojiteljica predšolskih otrok

metulj

 

METULJČKI:    2 – 3 letni

Strokovni delavki: 
Vzgojiteljica:  Ema Krelj, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (nadomeščanje Lidije Fister)

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Natalija Bernik, vzgojiteljica predšolskih otrok

miska  MIŠKE: 3 – 4 letni

Strokovne delavke: 

Vzgojiteljici:  Tjaša Skumavec, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Nina Turk, vzgojiteljica predšolskih otrok 

ribica RIBICE: 3 – 4 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Katarina Žvokelj, univerzitetno diplomirana socialna pedagoginja, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Marinka Birk,  vzgojiteljica predšolskih otrok

medved

MEDVEDKI: 3 – 4 letni

Strokovne delavke:
Vzgojiteljica: Ksenija Podplatan, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Zemira Salkić, vzgojiteljica predšolskih otrok

veverica

VEVERICE: 4 – 5 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Anita Ješe, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Nataša Weisseisen, vzgojiteljica predšolskih otrok

racka

RAČKE: 4 – 5 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Barbara Pravst, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Marjeta Martinek, vzgojiteljica predšolskih otrok

zajcek

ZAJČKI: 5 – 6 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Anja Goričnik, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Stella Kadiž, vzgojiteljica predšolskih otrok

zaba ŽABICE: 5 – 6 letni

Strokovni delavki:

Vzgojiteljica: Metka Troha, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Maša Šubelj, vzgojiteljica predšolskih otrok

kuza

KUŽKI: 5 – 6 letni

Strokovne delavke:
Vzgojiteljica: Monika Pogačar, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Anka Nardin, vzgojiteljica predšolskih otrok

 

STROKOVNA DELAVKA ZA ODPIRALNI ČAS:

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Biljana Bevc, vzgojiteljica predšolskih otrok