alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Enota Čebelica

Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica

Telefon:  04/ 53-25-732

Elektronski naslov:  cebelica@vrtec-radovljica.si

Enota je odprta od 7.00 do 16.00 ure

Organizacijska vodja vrtca: Zvezdana Amon Peternel,  diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Pedagoški vodja:  Maruša Praprotnik, pomočnica ravnateljice

Uradne ure vodje enote za starše: 1x mesečno, po dogovoru.

V enoti Čebelica delujeta dve skupini najmlajših otrok. Igralnici sta opremljeni s kotički in omogočajo izbiro različnih dejavnosti z upoštevanjem želja in in interesov otrok.

Vrtec ima  razdelilno kuhinjo; hrano pripravljamo v enoti vrtca v Radovljici. Naše kuharice poskrbijo za dobro prehrano.

Igrišče ob vrtcu otrokom omogoča vsestransko gibanje, sprostitev in možnost bivanja na prostem, okolica pa nam ponuja možnosti za sprehode, razne oglede, obiske različnih ustanov in organizacij, s katerimi uspešno sodelujemo.