alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Ukrepi ob pojavu ušivosti v vrtcu

UŠIVOST V VRTCU

Ušivost ni problem posameznega vrtca, ampak so uši stalno prisotne v populaciji od 3 – 11 let. O tem vrtec starše seznani na rednih sestankih ob začetku leta in jim razdeli pisno gradivo za navodili za redno pregledovanje lasišča na prisotnost uši pri vsakem pranju lasišča. na uvodnih sestankih lahko vrtec pridobi podpis staršev (soglasje), da lahko vzgojiteljice po potrebi otroku pregledajo lasišče. 

Kako ukrepamo ob pojavu ušivosti v vrtcu

Ko v vrtcu ugotovimo, da so se pojavile uši izobesimo na oglasne deske obvestilo za starše o pojavu ušivosti. Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi ne sme biti razloga za  izključitev otroka iz vrtca. Staršem ob odhodu povemo, da ima otrok uši in da naj izvedejo razuševanje.

Z otroki naj se vzgojiteljica pogovarja o ušivosti, njenem nastanku, poteku ter pomembnosti zdravljenja. Otroka z ušmi naj se fizično ne loči od ostalih otrok, niti naj se mu ne zavaruje glave (npr. s pokrivanjem,…), zaradi njegove izpostavljenosti, pa čeprav bi bilo to nujno potrebno, pač pa naj bo izbor iger v skupini takšen, da ne bodo otroci pri igri tiščali skupaj glav. Ob odhodu otrok iz vrtca naj se obvešča njihove starše, ter poudarja, kako pomembno je zdravljenje ušivosti, ne samo za posameznike, temveč za celotno skupino.

Staršem priporočamo:

 Redno pregledovanje lasišča pri vsakem umivanju las predšolskih otrok

uš

 Vir: paranit.eu

DOLŽNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Starši imajo ključno vlogo pri razuševanju, te vloge ne moreta nadomestiti ne vrtec in ne zdravstvena služba.

– Ob pojavu uši še isti, ali takoj naslednji dan obvestimo vrtec.

– Otrok se lahko vrne v vrtec naslednji dan po razuševanju, ko so odstranjene vse uši in gnide.

 

Več o ušivosti si lahko vzgojiteljice in starši preberete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja in spodaj priloženem gradivu:

 

1. Navodila za ravnanje ob pojavu uši za starše
2. Preprečevanje ušivosti, vloga vzgojnoizobraževalnih zavodov
3. Priporočena sredstva za razuševanje
4. Zloženka za starše
5. Soglasje staršev

Viri: – Andreja Krt Lah, dr. med:Standardna obravnava ušivosti v vrtcu in šoli

https://www.nijz.si/usi-naglavne-usi

Org. preh in org. zdr. hig rež: Simona Skumavec

Dostopnost