alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Čakalni seznam za šolsko leto 2021/22

ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 Redni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA ŠTEVILKAŠIFRA OTROKAŠTEVILO TOČK 1339361 2307054 3347450 4381110 Redni vpis – čakalni...

Obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam,...

Logopedinja

Globalni cilj dela logopedinje je optimalni razvoj vsakega otroka, ki izraža težave na področju govora, jezika in komunikacije ter razvijanje otrokove funkcionalne komunikacije. Pri tem je potrebno upoštevati tako otrokova močna kot tudi šibka področja, vsa področja...

Čakalni seznam za novo šolsko leto 2020/2021

ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje:   ZAPOREDNA ŠTEVILKA ŠIFRA OTROKA DATUM VLOGE 1.         3070 16.5.2020...