alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Zdravje v vrtcu v šolskem letu 2020/2021

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven tega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni...

Čakalni seznam za šolsko leto 2021/22

Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 Redni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA ŠTEVILKAŠIFRA OTROKAŠTEVILO TOČK 339361 307054 347450 Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA...

Obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam,...

Logopedinja

Globalni cilj dela logopedinje je optimalni razvoj vsakega otroka, ki izraža težave na področju govora, jezika in komunikacije ter razvijanje otrokove funkcionalne komunikacije. Pri tem je potrebno upoštevati tako otrokova močna kot tudi šibka področja, vsa področja...